Skate

Kolečkové lyže na bruslení mají délku šasí nejčastěji v rozmezí 530 - 630 mm. Právě 530 mm je minimální délka kolečkových lyží, které mohou být použity při závodech FIS. Z tohoto důvodu se kratší lyže prakticky nevyrábí. Jedinou výjimkou mohou být juniorské lyže, jejichž délka se obvykle pohybuje okolo této spodní hranice. Naopak horní hranice délky kolečkových lyží se v posledních letech neustále prodlužuje s cílem, co možná nejvíce se přiblížit jízdním vlastnostem běžek. Profil nosníku skateových lyží nemusí být vždy jen přímý, ale může být i prohnut pod osu spojnice koleček. Takovéto lyže mají sice lepší stabilitu, ale nelze je kvůli sníženému profilu tolik naklopit. Kolečka jsou nejčastěji široká 24 mm s průměrem 100 mm. Kromě výše uvedených specifik mají klasické a bruslařské lyže řadu společného. Jedná se především o materiál šasí a materiál koleček.