Kolečkové lyže vs. zákon o pozemních komunikacích

Možná vás to překvapí, ale podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je na „kolcaře“(tedy sportovce na kolečkových lyžích) či inline bruslaře nahlíženo stejně jako na chodce. Znamená to tedy, že bychom se při jízdě po silnice měli držet, stejně jako chodci, při levém okraji vozovky. Zde se však ukazuje nedokonalost tohoto zákona, jelikož jízda po levé straně vozovky je doslova hazardem se svým zdravím. Při jízdě po levé straně vozovky totiž hrozí srážka s protijedoucím vozidlem. V obci pak může výsledná rychlost při srážce činit klidně i 75 km/h. Mimo obec může být výsledná rychlost ještě daleko vyšší. Rozhodně je tedy lepší volbou pravý okraj vozovky, jelikož bezpečnost by měla být vždy na prvním místě. Z tohoto důvodu bychom neměli zapomínat na helmu, ačkoliv není ze zákona povinná.


Poměrně zajímaví je však 1 odstavec paragrafu č. 53 téhož zákona, který říká, že: „Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky“. Nejsou hole náhodou předmět, který by mohl ohrozit provoz na chodníku?


Pokud vám už někdo někdy nadával, že nemáte na cyklostezce, co dělat, tak věřte, že dle zákona máte právo jezdit nejen po cyklostezce, ale i v cyklopruzích

Zdroje:
http://www.ibesip.cz/cz/chodec/rady-a-tipy/in-line-bruslari
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

Kategorie: Informace o kolečkových lyžích

Fotogalerie

Související články